Kung may subject ng KALANDIAN…

Pwede kang maging VALEDICTORIAN.


  1. rocconarciso posted this