Kapag kami magkasama niyan sa galaan, hinding-hindi ‘yan papayag na wala kaming picture. :)))

Halatang kumuha pa kami ng pera niyan sa Western Union. HAHAHA ^___^

  1. mhaldita23 said: Walang palya ang padala. :)
  2. imyoursprman said: the hair xd
  3. rocconarciso posted this